Algemene voorwaarden

Ons bureau hanteert de Standaardvoorwaarden RVOI-2001 waarin de Rechtsverhouding wordt geregeld tussen de opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau, uitgegeven door Koninklijk Instituut Van lngenieurs KIVI NIRIA.